Hoofd pagina

Op deze persoonlijke website laat ik graag aan anderen zien wat ik het in de jaren heb meegemaakt. Het is niet mijn bedoeling hier echte privé zaken te vermelden. Ik heb heel mijn leven een zelfstandig beroep gehad en veel, vaak merkwaardige, dingen meegemaakt, gezien en gefotografeerd.
Ik zou het zonde vinden al die verhalen en de foto’s ‘zonder verhaal’ niet samen te voegen en te publiceren.
Naast de vele anekdotes staan er ook stereoscopische (3D) fotografie gerelateerde onderwerpen tussen en natuurlijk veel 3D voorbeelden. Veel plezier met lezen en kijken.